INTU FR MASTIC
INTU FR GRILLE DS/DP
21 sierpnia, 2018
INTU FR FOAM 2K
16 sierpnia, 2023
Pokaż wszystkie
Intu_FR_mastic_kable_500x500_WEB

INTU FR MASTIC

Ogniochronna masa akrylowa INTU FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur niepalnych, kabli elektrycznych, szczelin i dylatacji  oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych. Masa skutecznie wypełnia szczeliny wokół instalacji, zapewniając przegrodzie zachowanie szczelności i izolacyjności o klasie odporności ogniowej EI 120 i EI 240 (szczegóły wg dokumentów zgodności).

 

INTU FR MASTIC TDS EN

 

Zastosowanie

Masa INTU FR MASTIC przeznaczona jest do:

 • Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
 • Zabezpieczanie ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
 • szczelin i dylatacji
 • Montażu/uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych INTU FR GRILLE

 

 

Zgodność

 • Standard odniesienia: EN 1366-3 / ETAG 026-2/ EAD 350454-00-1104
 • DoP 8/2019
 • ETA 19/0038
 • CoC 1488-CPR-0756/W
 • TDS
 • SDS

 

Dostępność

Sposób montażu

 1. PRZYGOTOWANIE
  1. Nie należy stosować masy INTU FR MASTIC jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5°C.
  2. Przed nałożeniem masy należy dokładnie oczyścić powierzchnie
   z tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Masa nie powinna być używana na substratach, które wytwarzają oleje, zmiękczacze czy rozpuszczalniki.
 2. APLIKACJA – zabezpieczenie rur oraz kabli elektrycznych
  1. W otworze umieścić podkład z wełny mineralnej o gęstości min 40kg/m3 na głębokość wg tabeli 1 dla rur, lub zgodnie z rys. 5 i 6 dla kabli.
  2. Wypełnić pozostawioną szczelinę masą INTU FR MASTIC na odpowiednią głębokość wg tabeli 1 dla rur, lub zgodnie z rys. 5 i 6 dla kabli.
  3. Zaizolować rurę od przegrody wełną mineralną o gęstości min 37kg/m3, długości i grubości wskazanej w tabeli 1 w zależności od średnicy rury.
 3. APLIKACJA – zabezpieczenie szczelin i dylatacji
  1. W szczelinie dylatacyjnej umieścić podkład z wełny mineralnej o gęstości min 40kg/m3 na głębokość wg tabeli 2.
  2. Wypełnić pozostawioną szczelinę masą INTU FR MASTIC na odpowiednią głębokość wg tabeli 2.

 

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Masa ogniochronna INTU FR MASTIC po utwardzeniu może być stosowana w zakresie temp. -30˚C / +80˚C

 

 

 

Transport i przechowywanie

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przydatności 18 miesięcy.

 

INTU FR MASTIC SDS PL 

This site uses cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close