INTU FR BOARD A
INTU ATP
5 kwietnia, 2017
INTU FR GRILLE
16 marca, 2018
Pokaż wszystkie
INTU_FR_BOARD_A_MUR_ZESTAW_9-1_500

INTU FR BOARD A

Płyta ogniochronna INTU FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej INTU FR COAT A o grubości warstwy 1mm. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz wykonywania dylatacji przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania ciepło, w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy konstrukcyjne.

INTU FR BOARD A TDS

Treść zgodna z TDS PK_2.1

Zastosowanie

Płyta INTU FR BOARD A  jest przeznaczona do:

 • zabezpieczenia przejść p.poż. pojedynczych rur niepalnych
  lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
 • zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach

 

Ściany sztywne:
Ściana musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600kg/m3.

Stropy sztywne:
Strop musi mieć grubość co najmniej 150mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 1700kg/m3.

Zgodność

 • Standard odniesienia: EN 1366-3 /  ETAG 026-2 / EAD 350454-00-1104
 • DoP 5/2019
 • ETA 19/0038
 • CoC 1488-CPR-0756/W
 • TDS
 • SDS

Dostępność

Sposób montażu

 1. Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
 2. Dociąć płytę INTU FR BOARD A do odpowiedniego rozmiaru.
 3. Umieścić płytę INTU FR BOARD A w otworze/szczelinie.
 4. W przypadku rur niepalnych:a) należy założyć izolacje z wełny mineralnej o gęstości min. 37kg/m3 (dokładne parametry patrz tab. 1)b) wszystkie szczeliny pomiędzy instalacjami oraz połączenie przegrody
  z wełną mineralną uzupełnić farbą ogniochronną INTU FR COAT A.
 5. W przypadku dylatacji należy pokryć szczelinę pomiędzy przegrodą
  a wełną farbą ablacyjną INTU FR COAT A z zakładką na przegrodę min 10mm.

 

Transport i przechowywanie

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Termin przydatności określony na produkcie.

 

 INTU FR BOARD A SDS PL

This site uses cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close