PMT EGIPT – Zapytania Ofertowe

PMT EGIPT


Treści zapytań:
  2021.05.10 ::
  Tłumaczenie zwykłe z języka polskiego na język arabski: 10 stron maszynopisu.
  Kod CPV: 79.53.00.00-8 (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych)
  Termin składania ofert: do dnia 19.05.2021r.
  Oferty należy składać pisemnie lub elektronicznie (do wyboru przez Oferenta , obie formy równoważne – jako oferta może być także wysłana elektronicznie propozycja rachunku / faktury – ale bez gwarancji zapłaty, jeśli oferta nie będzie uznana za najkorzystniejszą).
  Zamawiający: INTUSEAL sp. z o.o. (adres: Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno) e-mail: oferty@intuseal.com
  NIP: PL 5223031827
  Numer telefonu: +48 22 354 6964
  Numer projektu:///PMT/0942/6N/2019/
  Wynik postępowania: Wpłynęła 1 oferta. Zamówienia udzielono oferentowi:
  Instytut Języka i Kultury Arabskiej Kinga Nogacka


  2021.04.09 ::
  Przygotowanie dokumentacji produktów INTUSEAL niezbędnej dla sprzedaży tych produktów na rynku egipskim
  Kod CPV-71350000-6 : usługi inżynieryjne, naukowe i techniczne
  Nazwa skrócona: Przygotowanie dokumentacji produktów na rynek egipski
  PDF - ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wynik postępowania: Wpłynęły 2 oferty. Zamówienia udzielono oferentowi:
  NIKMAR Marcin Markowski z siedzibą w Piasecznie


  2020.11.17 ::
  Sporządzenie audytu przedcertyfikacyjnego w formie raportu, dotyczącego zgodności dokumentacji (raportów z badań, aprobat, itd.) wyrobów produkowanych przez INTUSEAL z wymogami regulacyjnymi w Egipcie dot. dopuszczania tego rodzaju produktów na rynek.
  Kod CPV-79212000-3 : usługi audytu
  Nazwa skrócona: Audyt przedcertyfikacyjny
  PDF - ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wynik postępowania: Wpłynęły 2 oferty. Zamówienia udzielono oferentowi:
  Mat-Tech Mateusz Kosyl z siedzibą w Nowej Iwicznej


  2019.08.05 ::
  Organizacja wystawiania się INTUSEAL sp. z o.o. na targach FIREX w Kairze (Egipt) w okresie 03–05 XI 2019r
  Kod CPV:79956000-0Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
  PDF - ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wynik postępowania: Wpłynęła 1 oferta. Zamówienia udzielono oferentowi:
  Biuro Turystyczne "SID" WOJCIECH SCHÖNHOFER z siedzibą w Łodzi
  PDF - OFERTA

This site uses cookies. More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close