Beneficjent

Beneficjent INTUSEAL sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 17, 05-500 Piaseczno, realizuje Projekt nr POIR.01.01.01-00-0627/15 pn. „Innowacyjne, pęczniejące materiały hybrydowe stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe o zwiększonej odporności ogniowej z systemem zdalnej detekcji.” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem Projektu jest opracowanie dwóch innowacyjnych, hybrydowych materiałów (kompozytów) o podwyższonej odporności ogniowej, posiadających właściwości pęcznienia w reakcji na wzrost temperatury ogniowej i dodatkowo wzbogaconych o innowacyjny system detekcji.

Wyniki projektu znajdą praktyczne zastosowanie w działalności Wnioskodawcy, który jako producent zaoferuje na rynku gamę produktów nowej generacji produktów z zakresu biernej ochrony ppoż. we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych (w tym użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym zbiorowym).

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w terminie od 1 listopada 2015 do 31 grudnia 2018. Całkowita wartość budżetu Projektu wynosi 3 445 609,80 PLN netto. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dn. 08.06.2016 r. podpisało umowę nr POIR.01.01.01-00-0627/15-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w wysokości 2 685 539,38 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


This site uses cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close